โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้มาร่วมบริจาคและจัดทำอาหารมาเลี้ยงนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน อิ่มกันถ้วนหน้า ขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,11:09   อ่าน 85 ครั้ง