โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้นิเทศติดตามการจัดการการสอน ซึ่งมีนายพินี  กังวาฬ  ประธานคณะกรรมการบริหารการศัดการศึกษาแบบเครือข่ายปราสาท 7 ตานีปรือ และคณะเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2561,11:16   อ่าน 68 ครั้ง