โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตของสพป.สร.3
วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 มีการแข่งขันงานศิลหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ของสำนักงานเขตพีืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ  สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท โดยมีนายทวีสิทธิ์  มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นางเบญญา  ศรีดารา มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2561,11:27   อ่าน 66 ครั้ง