โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศภายในโรงเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้กำหนดนิเทศภายในโรงเรียนทุกชั้นเรียนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่องรอยเอกสารหลักฐาน จึงแจ้งให้ครูได้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 119 ครั้ง