โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ข่าวประชาสัมพันธ์
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาตลาดน้ำเขาใหญ่ และสวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 57) 29 ม.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 28 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 (อ่าน 91) 23 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 (อ่าน 108) 15 พ.ย. 61
งานมหกรรมทางวิชาการศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนคร้ั้งที่ 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 32) 13 ต.ค. 61
งานมหกรรมทางวิชาการศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีคร้ั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ (อ่าน 40) 23 ก.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่าย ของสพป.สร.3 (อ่าน 26) 02 ก.ย. 61
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 97) 28 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 119) 21 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 168) 13 ก.ค. 61
รายการนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 129) 08 ก.ค. 61
การนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 120) 08 ก.ค. 61
การเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 123) 30 มิ.ย. 61
ประชุมครู (อ่าน 107) 28 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 92) 24 มิ.ย. 61
ประเมินการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 194) 22 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 107) 21 มิ.ย. 61
การสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีในวันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 114) 20 มิ.ย. 61
รับการนิเทศติดตามการดำเินนการโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 103) 18 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 119) 15 มิ.ย. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 (อ่าน 112) 11 มิ.ย. 61