โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
หมู่ที่ 8 ตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-069227
ผู้บริหาร

นายสุเมธ บูรณะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2018
ปรับปรุง 29/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 45982
Page Views 52494
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านถนนชัย กาบเชิง กาบเชิง
2 โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิง กาบเชิง
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง กาบเชิง
4 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
5 โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง
6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
7 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง
8 โรงเรียนบ้านคูตัน คูตัน กาบเชิง
9 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คูตัน กาบเชิง
10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง
11 โรงเรียนบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง 0-4455-8700
13 โรงเรียนบ้านด่าน ด่าน กาบเชิง
14 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ด่าน กาบเชิง
15 โรงเรียนบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง 0-4455-8647
16 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่าน กาบเชิง
17 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ด่าน กาบเชิง
18 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง
19 โรงเรียน ตชด.บ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน กาบเชิง 0844111021
20 โรงเรียนบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง
21 โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง 044-590115
22 โรงเรียนประชาสามัคคี แนงมุด กาบเชิง
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 แนงมุด กาบเชิง
24 โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุด กาบเชิง 0-4471-2944
25 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง
26 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โคกตะเคียน กาบเชิง
27 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง
28 โรงเรียนบ้านจารย์ โคกตะเคียน กาบเชิง
29 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง
30 โรงเรียนบ้านกู่ โคกตะเคียน กาบเชิง
31 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โคกตะเคียน กาบเชิง
32 โรงเรียนบ้านโนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง
33 โรงเรียนบ้านโชค จรัส บัวเชด
34 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัส บัวเชด
35 โรงเรียนบ้านจรัส จรัส บัวเชด
36 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด
37 โรงเรียนบ้านนา ตาวัง บัวเชด
38 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด
39 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาวัง บัวเชด
40 โรงเรียนบ้านจบก ตาวัง บัวเชด
41 โรงเรียนบ้านตาวัง ตาวัง บัวเชด
42 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด บัวเชด
43 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ บัวเชด บัวเชด
44 โรงเรียนบัวเชดวิทยา บัวเชด บัวเชด
45 โรงเรียนบ้านบัวเชด บัวเชด บัวเชด
46 โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด บัวเชด
47 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บัวเชด บัวเชด
48 โรงเรียนบ้านสน สะเดา บัวเชด
49 โรงเรียนบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด
50 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
51 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำเภาลูน บัวเชด
52 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
53 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด
54 โรงเรียนบ้านสวาท สำเภาลูน บัวเชด
55 โรงเรียนบ้านอาโพน อาโพน บัวเชด
56 โรงเรียนบ้านสะแร อาโพน บัวเชด
57 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร กังแอน ปราสาท
58 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท
59 โรงเรียนปราสาท กังแอน ปราสาท
60 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท
61 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอน ปราสาท
62 โรงเรียนบ้านสีโค กังแอน ปราสาท 044-590060
63 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กันตวจระมวล ปราสาท
64 โรงเรียนบ้านทำนบ กันตวจระมวล ปราสาท
65 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กันตวจระมวล ปราสาท
66 โรงเรียนบ้านตานี ตานี ปราสาท
67 โรงเรียนตานีวิทยา ตานี ปราสาท
68 โรงเรียนบ้านนาครอง ตานี ปราสาท
69 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตานี ปราสาท 044-590126
70 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตานี ปราสาท
71 โรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบา ปราสาท
72 โรงเรียนบ้านสวาย ตาเบา ปราสาท
73 โรงเรียนบ้านตาเตียว ตาเบา ปราสาท
74 โรงเรียนบ้านโชค ตาเบา ปราสาท
75 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตาเบา ปราสาท
76 โรงเรียนบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท
77 โรงเรียนบ้านลำพุก ตาเบา ปราสาท
78 โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทมอ ปราสาท
79 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทมอ ปราสาท
80 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทมอ ปราสาท 0-4472-0213
81 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทมอ ปราสาท
82 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ทุ่งมน ปราสาท 0-4472-0175
83 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ทุ่งมน ปราสาท
84 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ทุ่งมน ปราสาท
85 โรงเรียนบ้านกำไสจาน ทุ่งมน ปราสาท 087-2484941
86 โรงเรียนบ้านอำปึลกง บ้านพลวง ปราสาท 0-4450-1511
87 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) บ้านพลวง ปราสาท
88 โรงเรียนบ้านไทร บ้านไทร ปราสาท
89 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา บ้านไทร ปราสาท
90 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี บ้านไทร ปราสาท
91 โรงเรียนบ้านพนม ประทัดบุ ปราสาท
92 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประทัดบุ ปราสาท
93 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาททนง ปราสาท
94 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาททนง ปราสาท
95 โรงเรียนบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท
96 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปรือ ปราสาท 044-069227
97 โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปรือ ปราสาท
98 โรงเรียนบ้านบักดอก ปรือ ปราสาท 0-7048-0340
99 โรงเรียนบ้านคลอง ปรือ ปราสาท
100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปรือ ปราสาท 0-4455-1839
101 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สมุด ปราสาท
102 โรงเรียนบ้านหนองยาว สมุด ปราสาท
103 โรงเรียนบ้านสมุด สมุด ปราสาท
104 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สมุด ปราสาท
105 โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ ปราสาท 0-4450-4179
106 โรงเรียนบ้านปลัด หนองใหญ่ ปราสาท
107 โรงเรียนบ้านเสกกอง หนองใหญ่ ปราสาท
108 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) หนองใหญ่ ปราสาท
109 โรงเรียนบ้านกระวัน หนองใหญ่ ปราสาท
110 โรงเรียนบ้านก็วล หนองใหญ่ ปราสาท
111 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ปราสาท 0864608481
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เชื้อเพลิง ปราสาท 044 - 590065
113 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท
114 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท
115 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท
116 โรงเรียนบ้านจบก โคกยาง ปราสาท
117 โรงเรียนบ้านโคลด โคกยาง ปราสาท
118 โรงเรียนบ้านกะดาด โคกยาง ปราสาท
119 โรงเรียนโคกยางวิทยา โคกยาง ปราสาท
120 โรงเรียนบ้านสวายซอ โคกยาง ปราสาท
121 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท
122 โรงเรียนอมรินทราวารี โคกยาง ปราสาท
123 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท
124 โรงเรียนบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท
125 โรงเรียนบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท
126 โรงเรียนบ้านรันเดง โคกสะอาด ปราสาท
127 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ โคกสะอาด ปราสาท 0833806281
128 โรงเรียนบ้านตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท
129 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 โคกสะอาด ปราสาท
130 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท
131 โรงเรียนบ้านจีกแดก โชคนาสาม ปราสาท
132 โรงเรียนบ้านมะเมียง โชคนาสาม ปราสาท
133 โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) โชคนาสาม ปราสาท 044590240
134 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โชคนาสาม ปราสาท
135 โรงเรียนมหาราช ๔ โชคนาสาม ปราสาท
136 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) ไพล ปราสาท
137 โรงเรียนไพลศึกษาคาร ไพล ปราสาท
138 โรงเรียนบ้านสองสะโกม ไพล ปราสาท
139 โรงเรียนบ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก
140 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จีกแดก พนมดงรัก 044-552209
141 โรงเรียนบ้านศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก
142 โรงเรียนบ้านโคกกรม จีกแดก พนมดงรัก
143 โรงเรียนบ้านละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก
144 โรงเรียนบ้านพนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก
145 โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาเมียง พนมดงรัก 044590110
146 โรงเรียนบ้านตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก 0-4450-8010
147 โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก
148 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา บักได พนมดงรัก
149 โรงเรียนบ้านอุโลก บักได พนมดงรัก 0-7956-4958
150 โรงเรียนบ้านอำปึล บักได พนมดงรัก
151 โรงเรียนบ้านรุน บักได พนมดงรัก
152 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 บักได พนมดงรัก
153 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข บักได พนมดงรัก
154 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โคกกลาง พนมดงรัก
155 โรงเรียนบ้านจีกแดก โคกกลาง พนมดงรัก
156 โรงเรียนบ้านสระแก้ว โคกกลาง พนมดงรัก
157 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก
158 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ณรงค์ ศรีณรงค์
159 โรงเรียนบ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์
160 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ณรงค์ ศรีณรงค์
161 โรงเรียนบ้านละมงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
162 โรงเรียนบ้านมหาชัย ณรงค์ ศรีณรงค์
163 โรงเรียนบ้านณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ 0-4450-9051
164 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตรวจ ศรีณรงค์
165 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตรวจ ศรีณรงค์
166 โรงเรียนบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
167 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
168 โรงเรียนบ้านเตาแดก ตรวจ ศรีณรงค์
169 โรงเรียนบ้านน้อย ตรวจ ศรีณรงค์
170 โรงเรียนบ้านฉลีก ตรวจ ศรีณรงค์
171 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
172 โรงเรียนบ้านกล้วย ศรีสุข ศรีณรงค์
173 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ศรีสุข ศรีณรงค์
174 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์
175 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค์
176 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
177 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ศรีณรงค์
178 โรงเรียนบ้านกุง หนองแวง ศรีณรงค์
179 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวง ศรีณรงค์
180 โรงเรียนบ้านตราด หนองแวง ศรีณรงค์
181 โรงเรียนบ้านสำโรง แจนแวน ศรีณรงค์
182 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน แจนแวน ศรีณรงค์
183 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ แจนแวน ศรีณรงค์
184 โรงเรียนบ้านตะโนน แจนแวน ศรีณรงค์ 044148446
185 โรงเรียนบ้านแดง แจนแวน ศรีณรงค์
186 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กระเทียม สังขะ
187 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กระเทียม สังขะ 0-4450-4369
188 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 กระเทียม สังขะ 0-852068960
189 โรงเรียนบ้านถนน กระเทียม สังขะ
190 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา กระเทียม สังขะ
191 โรงเรียนบ้านโนนสบาย กระเทียม สังขะ 0-1186-1345
192 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ กระเทียม สังขะ 044590150
193 โรงเรียนบ้านโตงน้อย ขอนแตก สังขะ
194 โรงเรียนบ้านตอกตรา ขอนแตก สังขะ 0-4459-0305
195 โรงเรียนบ้านขอนแตก ขอนแตก สังขะ
196 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ขอนแตก สังขะ
197 โรงเรียนหนองโสนวิทยา ขอนแตก สังขะ
198 โรงเรียนบ้านอาวอก ขอนแตก สังขะ
199 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ดม สังขะ
200 โรงเรียนดมวิทยาคาร ดม สังขะ
201 โรงเรียนบ้านสนบ ดม สังขะ
202 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดม สังขะ
203 โรงเรียนบ้านตาคง ตาคง สังขะ
204 โรงเรียนจตุคามวิทยา ตาคง สังขะ
205 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ
206 โรงเรียนบ้านกะปู ตาคง สังขะ
207 โรงเรียนบ้านห้วยปูน ตาคง สังขะ
208 โรงเรียนบ้านสนวน ตาคง สังขะ
209 โรงเรียนบ้านเถกิง ตาคง สังขะ
210 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาตุม สังขะ
211 โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุม สังขะ
212 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุม สังขะ
213 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุม สังขะ
214 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุม สังขะ
215 โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ 0-6263-8804
216 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุม สังขะ
217 โรงเรียนบ้านวังปลัด ทับทัน สังขะ
218 โรงเรียนบ้านทัพทัน ทับทัน สังขะ
219 โรงเรียนบ้านลำหาด ทับทัน สังขะ
220 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ทับทัน สังขะ
221 โรงเรียนบ้านร่มเย็น ทับทัน สังขะ
222 โรงเรียนบ้านเสรียง ทับทัน สังขะ 0-1976-8639
223 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ทับทัน สังขะ
224 โรงเรียนบ้านอังกอล บ้านจารย์ สังขะ
225 โรงเรียนบ้านโคกไทร บ้านจารย์ สังขะ
226 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านจารย์ สังขะ
227 โรงเรียนบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
228 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี บ้านชบ สังขะ
229 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) บ้านชบ สังขะ
230 โรงเรียนบ้านโพนชาย บ้านชบ สังขะ
231 โรงเรียนบ้านชำสมิง บ้านชบ สังขะ
232 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา พระแก้ว สังขะ
233 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก พระแก้ว สังขะ
234 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้ว สังขะ
235 โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ
236 โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้ว สังขะ
237 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด พระแก้ว สังขะ
238 โรงเรียนบ้านตาโมม สะกาด สังขะ
239 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สะกาด สังขะ
240 โรงเรียนบ้านหลัก สะกาด สังขะ
241 โรงเรียนบ้านสะกาด สะกาด สังขะ
242 โรงเรียนบ้านจังเอิล สะกาด สังขะ
243 โรงเรียนบ้านโดง สังขะ สังขะ
244 โรงเรียนบ้านสังขะ สังขะ สังขะ
245 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ
246 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ สังขะ
247 โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ
248 โรงเรียนสังขะ สังขะ สังขะ
249 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษา สังขะ 0-1790-0316
250 โรงเรียนบ้านตาพราม เทพรักษา สังขะ
251 โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษา สังขะ
252 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 เทพรักษา สังขะ
253 โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษา สังขะ
254 โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษา สังขะ